Användarvillkor- för alla på Bumblebee.nu

Användarvillkor- för alla på Bumblebee.nu

Publicerad: 2021-06-09

Vad gäller på Bumblebee.nu, Bee B Platform Group?

Bee B Platform Group har skapat plattformen Bumblebee. för att underlätta för företag och kunder, både företag och privatpersoner, att mötas.

På Bumblebee. kan företag synliggöra sina tjänster och kunder kan, beroende på vad de söker, finna lämpliga företag att köpa tjänster av.

För eventuella frågor om nedan användarvillkor ber vi er att kontakta oss på hej@bumblebeesweden.se

 

 1. Allmänt

Bumblebee. är en digital marknadsplats som tillhandahålls av Bee B Platform Group AB 559275-1373, med företagsadress Roslagsgatan 22, 113 55 Stockholm, för synliggörande av tjänster som utförs av företag som är registrerade på Bumblebee.se. Tjänsten erbjuds via en webbplats.

Dessa användarvillkor gäller för alla som besöker webbplatsen. Användarvillkoren kan komma att ändras. Det är varje användares skyldighet att hålla sig informerad om vilka villkor som gäller vid aktuell tidpunkt när webbplatsen besöks.

 1. Användning av Tjänsten

Tjänsten är en marknadsplats där företag och kunder kan komma i kontakt med varandra för att komma i kontakt med varandra och där kunden kan få hjälp med erbjudna tjänster.

Företag skapar en företagsprofil med information om dem som kunder kan ta del av. För att kunna kontakta företagen behöver kunden legetimera sig med Mobilt BankID.

Uppdragsavtal ingås alltid direkt mellan företaget och kunden genom att parterna själva kommer överens om detta.

Tjänsten att marknadsföra företaget eller komma i kontakt med företagen är kostnadsfritt. Bee B Platform Group erbjuder ett premiummedlemskap för registrerade företag. Detta är helt frivilligt. Mer information om vilka förmåner som det innebär och vad det kostar finns att ta del av i anslutning till registrering av företagsprofil. För mer information vänligen se även under punkt 9 nedan.

Bee B Platform Group utför inga tjänster och ansvarar därigenom inte heller för de marknadsförda tjänsternas kvalitet och genomförande. Skyldigheter och rättigheter som avser marknadsförda tjänster ligger således utanför Bee B Platform Groups ansvar, se mer under punkt 12.

     3 Villkor för att få registrera sig på Bumblebee.

        Företag

Följande kriterier behöver vara uppfyllda:

 1. Bolaget behöver ha ett svenskt organisationsnummer
 2. Vara registrerad i momsregistret
 3. Inte vara föremål för konkursföreläggande/konkurs
 4. Vara en fysisk person som skapar företagsprofil med mobilt BankID

Utöver ovan uppfyllda kriterier behöver företaget ange följande information:

 1. Mailadress
 2. Organisationsnummer
 3. Namn på dig eller ditt företag, beroende på vad företaget väljer att registrera
 4. Telefonnummer
 5. Vilka tjänster det registrerade företaget erbjuder
 6. Bolagsnamn
 7. Kontaktuppgifter

Utöver ovan nämnd information finns även möjlighet, ej krav, att ange:

 1. Webbplatsadress
 2. Adress till Sociala medie-kanaler
 3. Profilbild
 4. Presentation om dig och/eller ditt företag

        Egenanställd

Följande kriterier behöver vara uppfyllda:

 1. Vara egenanställd på ett bolag som har ett svenskt organisationsnummer
 2. Vara egenanställd på ett bolag som är registrerad i momsregistret
 3. Vara egenanställd på ett bolag som inte är föremål för konkursföreläggande/konkurs
 4. Vara en fysisk person som skapar företagsprofil med mobilt BankID
 5. Ha tillåtelse att få registrera sig på Bumblebee.nu f rån arbetsgivaren

Utöver ovan uppfyllda kriterier behöver den egenanställde ange följande information:

 1. Mailadress
 2. Namn på dig eller ditt företag, beroende på vad den egenanställde väljer att registrera
 3. Telefonnummer
 4. Vilka tjänster den registrerade erbjuder
 5. Bolagsnamn
 6. Kontaktuppgifter

Utöver ovan nämnd information finns även möjlighet, ej krav, att ange:

 1. Webbplatsadress
 2. Adress till Sociala medie-kanaler
 3. Profilbild
 4. Presentation om dig och/eller din verksamhet

 

 1. Vilka tjänster och information som får marknadsföras på bumblebee.nu

Företag som registrerar sig ansvarar för att de tjänster som erbjuds inte är olagliga eller kan anses som stötande eller olämpliga.

Den som registrerar ett företag ansvarar för att uppgifter och profilbild som läggs in i profilen är korrekta samt att de inte strider mot gällande lagstiftning. För de fall där Bee B Platform Group finner att något som företaget lagt upp är illegalt eller på annat sätt olämpligt förbehåller sig Bee B Platform Group rätten att radera detta och/eller stänga av företagskontot. Bee B Platform Group ansvarar inte för den information och profilbilder som företag lägger upp. Bee B Platform Group utför en manuell granskning av skapade- eller uppdaterade profiler före de publiceras på webbplatsen. Denna granskning tar upp till 24 h.

Ett företag (ett organisationsnummer) får endast registrera en profil på Bee B Platform Groups webbplattform. Den som registrerar en företagsprofil ansvarar för att hålla företagets profil uppdaterad.

Det är förbjudet att registrera ett företag som inte företräds av den som registrerar företagsprofilen.

 

 1. Upphörande av nyttjande av Tjänsten

Det registrerade företaget har rätt att när som helst avregistrera sin företagsprofil.

Bee B Platform Group har rätt att utan förmaning till det registrerade företaget inskränka, stänga eller avsluta ett användarkonto som tillhör ett företag som inte följer Bee B Platform Groups villkor eller som på annat sätt missbrukar eller missköter tjänsten.

 

 1. Tillgänglighet

Ambitionen är att webbplatsen är tillgänglig via internet alla dagar om året. Bee B Platform Grup förbehåller sig dock rätten att vid exempelvis uppdateringar, underhåll eller tekniska incidenter stänga ned webbplatsen. Driftstörningar kan förekomma som påverkar tillgängligheten av tjänsten.

Bee B Platform Group ansvarar ej för eventuella störningar som påverkar tillgängligheten till webbplatsen.

 

 1. Behandling av personuppgifter

Bee B Platform group värnar om användarnas integritet och uppmanar alla användare att ta del av vår integritetspolicy där vi bland annat beskriver vilka personuppgifter som vi samlar in, hur personuppgifterna behandlas och anledning till att personuppgifter samlas in  

 

 1. Cookies

En cookie är en textfil som sparas på användarens dator, smartphone, surfplatta eller annan enhet. Denna textfil innehåller information som används för att Användaren ska få en så bra upplevelse vid användning av Tjänsten som möjligt. Hantering av cookies görs bland inställningarna i enhetens webbläsare.

Bee B Platform Group använder cookies för att identifiera varje besökare som unik men anonym.

Bee B Platform Group kan komma att ha reklam från tredjepartsföretag. Tredjepartsföretag används också för att bättre förstå våra besökare. Inga privata uppgifter som skulle kunna härleda personen delas (såsom namn, personnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer). Detta fungerar så att vid besök lagras en cookie som gör att Bee B Platform Group kan identifiera vilken typ av besökare som gör vad. Exempelvis skulle vi kunna tolka att det är vanligt förekommande vad gäller efterfrågan av en viss tjänst inom en specifik geografi.

De cookies som används av Bee B Platform Group gäller enbart för den webbläsare du använt när du besökt bumblebee.nu.

 1. Betalningar

Betalning för utförda tjänster hanteras inte av Bee B Platform Group. Detta hanteras separat mellan företaget och kunden.

    9.1

Som företag med en registrerad företagsprofil erbjuds möjligheten att teckna ett premiummedlemskap. Prisuppgifter presenteras på webbplatsen i anslutning till tecknandet av premiummedlemskapet. Betalning sker med Swish och betalning går från det konto som den som tecknar medlemskapet har kopplat till sitt Swish-nummer. När betalningen är genomförd erhåller betalaren en kvittens till den mailadress som angetts i företagsprofilen.  

 

Profilen får direkt efter köp en markering som visar att företaget är Premiummedlem och i samband med det kommer aktuell profil att hamna högt upp i sökmotorn när sökning på angivna kompetenser/tjänster görs. Tjänsten anses därmed vara levererad.  Om du som tecknat Premiummedlemskap upplever att tjänsten inte har levererats ska du kontakta hej@bumblebee.se senast 2 arbetsdagar efter genomfört köp.

    9.1.1

Som Premiummedlem ingår det att ditt företags profil kommer högt upp i söklistan när en kund söker efter din kompetens och/eller tjänster i sökmotorn på webbplatsen Bumblebee.nu. Bee B Platform Group AB kan även använda din företags profil på företagets sociala mediekanaler (Bumblebee.). Som premiummedlem kommer du även att ha möjlighet att synas på webbplatsen Bumblebee.nu, utanför kompetensdatabasen. Dessa möjligheter väljer du när du tecknar ditt medlemskap.

 1. Försäkringar

Kunden ansvarar för säkerställande att anlitat företag innehar relevanta försäkringar.

Bee B Platform Group uppmanar alla kunder att kontrollera så att anlitat företag innehar väsentliga försäkringar innan erbjudna tjänster utförs.

 

 1. Skatter

Köp och tillhandahållande av tjänster kan medföra skattskyldighet. Marknadsföring av tjänster på Bee B Platforms webbplats innebär inte att det registrerade företaget på något sätt står i anställnings- eller uppdragsförhållande till Bee B Platform Group. Ansvaret för dessa frågor ligger alltid hos företaget och kunden och Bee B Platform Group ansvarar inte i någon form för uppkomna skatteeffekter till följd av nyttjande av tjänster som marknadsförs och erbjuds på webbplatsen.

 

 1. Ansvarsbegränsningar

Då Tjänsten endast består av att marknadsföra tjänster och att uppdragsavtal alltid ingås direkt mellan företaget och kund åtar sig Bee B Platform Group inget ansvar för eventuell skada som företaget åsamkas vid tjänstens utförande.

Bee B Platform Group friskriver sig helt från allt ansvar vad gäller rättigheter och skyldigheter mellan företaget och kunden. Bee B Platform Group ansvarar inte för någon form av skada som oavsett anledning kan drabba företaget eller kunden före, under eller efter en tjänsts utförande, eller för några handlingar som företaget eller kund utför.

Kunden ska vid fel eller brist avseende tjänstens utförande vända sig direkt till det anlitade företaget. Eventuella tvister måste lösas direkt mellan företaget och kunden. Bee B Platform Group kommer inte arbeta för att lösa eventuella tvister.

 

 1. Immateriella rättigheter

Innehållet på bumblebee.nu och grundläggande programvaror är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.

Att göra kopior på delar eller hela innehållet på webbplatsen kräver samtycke från Bee B Platform Group.

 

 1. Övrigt

Att länka till Bumblebee.se på ett sådant sätt så att plattformens material riskerar att missgynnas är inte tillåtet.

För eventuella brister eller synpunkter på tjänsten vänligen kontakta Bee B Platform Group på hej@bumblebeesweden.se

 

 1. Skiljeförfarande

Tvist i anledning av ovan skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat förfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.