Frågor och Svar

Frågor och Svar

Söka kompetens på Bumblebee.

 

Fråga: Måste man ha konto för att (företag eller privatperson) hitta/söka resurser på Bumblebee

Svar: Nej, det behövs inget konto att hitta/söka resurser/kompetens på Bumblebee. Det ska vara lätt och kostnadsfritt att söka efter kompetens.

 

Fråga: Kan jag som privatperson söka hjälp via Bumblebees plattform

Svar: Självklart, både du som privatperson och företag kan kontakta företagen. Även för Bumblebee´s tjänster.

 

 

Bumblebees kringtjänster

 

Fråga: Kan Bumblebee hjälpa till med avtalsmallar och faktureringsmallar?

Svar: Absolut, Bumblebee kan supportera med de flesta typer av mallar inom företagandet

 

Fråga: Om vi som företag knyter ett samarbetsavtal med Bumblebee, säkrar Bumblebee då uppdrag åt oss?

Svar: Vi tillhandahåller möjligheten att för en företagare få jobb via de kringtjänster vi tillhandahåller. Bumblebee kan tyvärr inte garanterar ett uppdrag. Vid inkommande förfrågan så riktar Bumblebee förfrågan mot de företag vi har samarbete med.

 

Fråga: Kan Bumblebee avsluta ett avtal med en småföretagare som tillhandahåller kringtjänster

Svar: Bumblebee förbehåller sig rätten att avsluta ett avtal vid ev omständigheter som är specificerade i avtalet

 

Fråga: Hur länge knyter jag mig som tillhandahåller kringtjänster till Bumblebee?

Svar: Om du som småföretagare vill vara en del av Bumblebees kringtjänster så tecknar vi ett avtal på ett år. Det är bara att höra av sig!

 

Fråga: Kostar det mitt företag något att knyta ett samarbetsavtal med Bumblebee

Svar: Att knyta ett avtal med Bumblebee för att vara en del av Bumblebees kringtjänster är kostnadsfritt

 

Företagsprofil

 

Fråga: Hur registrerar jag mitt företag?

Svar: Du går in på hemsidan och går in under "registrera mitt företag". Du behöver logga in med BankID för att kunna registrera ditt företag på Bumblebees plattform

 

Fråga: Varför måste jag använda Bankid?

Svar: Att logga in med bankid är en viktig säkerhetsåtgärd. Vi månar om att ha seriösa företag på plattformen och med BankID så är det en stor del i vår säkerhet.

 

Fråga: Kan vem som helst logga en företagsprofil?

Svar: Ditt företag behöver ett organisationsnummer för att registrera sig på Bumblebees plattform, utan organisationsnummer så kan du ej registrera ditt företag.

 

Fråga: Hur lång tid tar det innan min profil är registrerad på Bumblebee?

Svar: Din profil blir synlig direkt när du har sparat vid sista steget. Bumblebee går in och ser över alla profiler kontinuerligt.

 

Fråga: Vilka företag kan logga sin profil på Bumblebee

Svar: Småföretagare inom de flesta yrkeskategorier. Saknas en yrkeskategori så hör gärna av er till Bumblebee så löser vi det. Vi täcker inte in yrkeskategorier inom vårdyrket i dagsläget.

 

Fråga: Hur kan jag som småföretagare ”synas mera” när en kund söker arbetskraft

Svar: Det finns ett Premiummedlemskap man kan signa som kostar 179 kr/mån alt 1699 kr/år. I ett premiummedlemskap så kommer man högre upp vid sökningar samt att det finns möjlighet att få sitt företag synligt på Bumblebees sociala kanaler. Det sistnämnda är inget som garanteras.

 

Fråga: Kostar det något att lägga upp sin profil på Bumblebee?

Svar: Det är kostnadsfritt att lägga upp sin profil på Bumblebee som småföretagare.

 

 

Fråga: Får jag som småföretagare en kontaktperson på Bumblebee när jag ska starta företag?

Svar: Ja om du önskar det så får du en kontaktperson

 

Fråga: Kan jag som ska starta nytt företag få support på annat språk än svenska

Svar: Ja absolut, Bumblebees plattform finns tillgänglig på svenska och engelska och vi jobbar kontinuerligt på att utöka till flera språk

 

Fråga: Kan Bumblebee hjälpa mitt företag att hitta kunder?

Svar: Bumblebee garanterar inga uppdrag åt småföretagaren som registrerar en företagsprofil, Bumblebee tillhandahåller bara möjlighet att synliggöra företaget kostnadsfritt