Integritetspolicy

Integritetspolicy

Publicerad: 2021-06-08

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som:

 1. Om du registrerar ett företag, säljare av tjänster:
  1. Namn
  2. Den mailadress som du anger
  3. Organisationsnummer
  4. Mobiltelefonnummer
  5. Vilka tjänster ditt registrerade företag väljer att marknadsföra på Bee B Platform Group AB
  6. Bolagsnamn
  7. Kontaktuppgifter
  8. Webbplats
  9. Sociala medie-kanaler
  10. Profilbild
  11. Presentation om dig eller ditt företag, beroende på vad du väljer att ange för information
  12. Vilka plattformar och antalet dagar det registrerade företaget har marknadsförts på via Be B Platform Group

 2. Ytterligare uppgifter om du tecknar premiummedlemskap

Vänligen se under punkt Personuppgifter som behandlas vid Swish-betalningar

För mer information vid legitimering med BankID se Integritetspolicy BankID

Vänlige notera att Bee B Platform Group inte kan tillhandahålla webbplatsens tjänster om ovan angivna Personuppgifter inte tillhandahålls.

Alla Användare ansvarar för att samtliga personuppgifter som lämnas är korrekta och inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt kränker rättigheterna som tillkommer tredje part, exempelvis, men ej begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt, eller sekretess.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna:

 1. Om du registrerar dig som företagare, säljare av tjänster:
  1. Skapa ett konto på Bee Be Platform Groups webbplats och verifiera att det är en person bakom registreringen som är identifierbar möjlig om dennes beteende strider mot Bee Be Platform Groups användarvillkor.
  2. För att Bee Be Platform Group ska kunna marknadsföra ditt företag och de tjänster som företaget erbjuder på Bee Be Platform Groups webbplats och andra Sociala Medier som Linkedin, Instagram, Facebook
  3. För att kunna erbjuda möjligheten för köpare av tjänster, att komma i kontakt med ditt företag
  4. För att Bee Be Platform Group ska kunna kontakta dig för försäljning, marknadsföring, undersökningar

Vi har fått uppgifter från dig när du registrerar en profil hos Bee Be Platform Group för att synliggöras i  Bee B Platform Groups företagsregister på Bumblebee.nu. Uppgifterna är krav som är nödvändiga för att kunna marknadsföra tjänster i Bee Be Platform Groups företagsregister eller för att kunna ta del av, och kontakta, företagen i företagsregistret. Om den registrerade personen inte lämnar personuppgifterna så kommer det inte vara möjligt att skapa en företagarprofil på Bee Be Platform Group.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Samtycke*. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som du väljer att ha en registrerad profil hos Bee Be Platform Group. Du kan stänga ner din profil när du själv önskar och 60 dagar efter det kommer dina personuppgifter inte längre att sparas av Bee B Platform Group. För undantag vänligen se nedan under rubriken ”Om du använder Swish för betalning”.  

För mer information om hur länge Bank ID lagrar uppgifter finns att ta del av här.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra erbjudanden gentemot dig”. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

*Om du använder Swish för betalning

Bee B Platform Group är anslutet till Swish för att kunna ta betalt för premiummedlemskap. När du betalar med Swish så går betalningen genom Swish och din bank innan pengarna sätts in på Bee B Platform Groups konto. Banken är ansvarig för den behandling av personuppgifter de utför i och med transaktionen medan vi är ansvariga för den behandling vi utför efter att ha tagit emot din betalning.

Bee B Platform Group behandlar dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse i bokföringslagen att spara bokföringsunderlag och i vissa fall även för att kunna uppfylla ett avtal om betalning mellan oss.

Personuppgifter som behandlas vid Swish-betalningar

Vi behandlar ditt namn, telefonnummer och eventuellt meddelande du skrivit in när du betalat. Uppgifter om betalning sparas i 7 år efter räkenskapsårets slut med stöd av bokföringslagen.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Bee B Platform Group, 559275-1373. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss på hej@bumblebeesweden.se där du även når vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.